Programa Congrés Estatal Voluntariat 2019 - València

Programa Congrés Estatal Voluntariat 2019

València

Dies 9 i 10 de desembre
Museu Príncep Felip, Ciutat de les Arts i les Ciències

9 Desembre

Horari de matí

09:00h - 09:45h : Acreditacions

09:45h - 10:00h : Saluda i presentació

10:00h - 11:00h : Ponència plenària: "El voluntariat y la transformació del món"

Ponència a càrrec d'Adela Cortina Orts, Catedràtica d'ètica de la Universitat de València i directora de la Fundació Étnor.

Presentació a càrrec de Mercé Martínez i Llopis, directora general D'Atenció Primària i Autonomia Personal

11:00h - 11:30h : Pausa café

11:30h - 13:00h : Acte Inaugural oficial i lliurament de premis estatals del voluntariat 2019

Joan Ribó i Canut, Alcalde de València
Luciano Poyato Roca, Presidente de la Plataforma Estatal de Voluntariado
Ana Isabel Lima Fernández, Secretària d'Estat de Serveis Socials del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ximo Puig, President de la Generalitat

13:00h - 13:30h : Representació "Les veus de la memòria" (Cor de l'Alzheimer)

14:00h - 15:30h : Dinar

Horari de vesprada

15:30h - 16:15h : Ponència: "Voluntariat i el seu impacte en l'ocupabilitat"

Modera: Silvia Ramos Moliner. Presidenta de la Plataforma Valenciana de Voluntariat.

Ponent: Juan Ángel Poyatos León. Fundador de Voluntare.

16:30h - 18:30h : Desenvolupament paral·lel de quatre tallers:

Metodologia: Es proposa organitzar quatre espais que es desenvolupen de forma paral·lela durant la vesprada. Cada espai serà dissenyat com un itinerari en el qual es donen diferents moments pels quals van passant les persones participants, que hagen triat cadascun dels itineraris.

Es proposen els següents itineraris:

1. "El voluntariat i el seu compromís transformador en el món"

Temàtica: en aquesta àrea es planteja reflexionar, treballar i formar sobre els compromisos que té el voluntariat amb l'agenda 2030, centrant en ella el seu caràcter transformador.

Dissenya i Coordina: Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament.

2. "Els reptes del voluntariat com a tercer sector"

Temàtica: A través de la tècnica ‘world café' es plantegen dos objectius a aconseguir en aquest espai. El primer, descriure el paper que el voluntariat té en l'organització i articulació del sector.
El segon, analitzar, reflexionar i aprendre sobre els reptes interns sobre participació, governança i transparència del voluntariat en les organitzacions.

Dissenya i coordina: Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius de la Generalitat Valenciana i Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, a través de l'Associació Ilêwasi i la Creu Roja a la Comunitat Valenciana.

3. "Altres agents: Administracions, Universitats, Empreses"

Temàtica: en aquest taller es planteja reflexionar sobre:
Què necessitem i demanem a les universitats des del voluntariat?
Què necessitem i demanem a les empreses des del voluntariat?
Què necessitem i demanem a les administracions des del voluntariat?

Dissenya i coordina: Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius y Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut de la Generalitat Valenciana, Universitat de València i Caixa Popular.

4. "Investigació i descripció de bones pràctiques en voluntariat"

Temàtica: l'objectiu de l'àrea és descobrir i plantejar quins reptes en investigació i bones pràctiques hem de plantejar-nos, a més de compartir la informació rigorosa amb la qual comptem.
Parlem no solament de xifres de persones, també de mètodes d'investigació i compartir informació, a més dels reptes que ens plantegem pel que fa a saber què ha de tindre una bona pràctica de voluntariat i què hem de fer per a avançar en el mesurament de l'impacte de les nostres accions.

Dissenya i coordina: Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Plataforma Estatal de Voluntariat.

Ponent: Beatriz Cedena de Lucas - Responsable de Sensibilització Educativa i Innovació en  la Plataforma del Voluntariat d'Espanya.

19:00h - 20:30h :

Opció A: Activitat cultural: visita ciutat per Ciutat Vella.

Opció B: Exposició "12 miradas con solidaridad" del calendari 2020 de la Plataforma Estatal de Voluntariat.

10 Desembre

Horari de matí

09:00h - 11:00h : Taula redona: "Nous temps, noves demandes"

Temàtica: Es tracta d'analitzar noves formes que va adquirint el voluntariat per les pròpies necessitats i evolució de la societat. Es plantegen abordar les següents qüestions: rumors, fake news i falsedats, la diversitat sexual de gènere i familiar i el voluntariat, la joventut i la discapacitat en el voluntariat.    

Modera: Jesús Martí Nadal. Director general de l'Institut Valencià de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

Ponents:

- Discapacitat: Kirian Riquelme. CERMI
- Fake news: Ángel Madero. Stop Rumores
- Població LGTBI+: Fani Boronat. LAMBDA, Colectivo para la Diversidad Sexual, de Género y Familiar
- Despoblació: Juan Manuel Polentinos. Confederación de Centros de Desarrollo Rural - COCEDER
- Joventut: Pilar Blasco. Consell Valencià de la Joventut

11:00h - 11:30h : Pausa café

11:30h - 13:00h : Taula redona: "Administracions Públiques i els reptes del voluntariat per al segle XXI"

Modera: M.ª José Cortell Simón. Directora general d'Acció Comunitària i Barris Inclusius.

Ponents:

- Ángel Parreño Lizcano. Director general de Serveis per a les Famílies i la Infància del Govern d'Espanya.
- Octavio Martínez. Subdirector general de Cooperació Interna i Externa de l'institut INJUVE.
- Raúl Oliván Cortés. Director General de Govern Obert i Innovació Social en Govern d'Aragó.
- Marian Olabarrieta Ibarrondo. Directora de la Direcció de Serveis Socials del Departament d'Ocupació i Polítiques Socials del Govern Basc.
- Marc Viñas i Artola. Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Govern de Catalunya.

13:00h - 13:45h : Conclusions dels tallers

Coordina: Mar Amate. Directora de la Plataforma Estatal del Voluntariat.

13:45h - 14:00h : Presentacióde la nova seu

14:00h - 15:30h : Dinar

Horari de vesprada

15:30h - 17:00h : Bones pràctiques (Tècnica d'exposició Pechakucha)

Coordina: Manuel Blanco Álvarez, Grupo Amás

Estudi: Motxilles de qualitat
Presenta: María Belén Serrano Valenzuela. Psicòloga del Grup d'investigació Educaviva de la Universitat de Saragossa.
Planificació de programes de voluntariat segons un model de desenvolupament positiu adolescent.

Projecte: MOVILIZA–T
Presenta: CECAP
Es tracta fonamentalment d'una aplicació per a posar en relació, a través de geolocalització, entitats de voluntariat i persones voluntàries. Només existeixen 5 aplicacions d'aquest tipus a tot el món.

Projecte Voltea
Presenta: Associació Ilêwasi
Voluntariat Estratègic: va més enllà de les competències del voluntariat; pretén que l'experiència del voluntari estiga acompanyada per mentors/es. No solament consisteix a certificar competències, sinó també acompanyar tot el procés del voluntari/ària perquè adquirisca experiència que li siga útil professionalment i li porte a l'obtenció d'un treball.

Projecte: No estáis solas
Presenta: Fundació Asindown i Amics de la Gent Major
Realitzen en una residència de València una activitat que uneix voluntariat d'Asindown i Amics de la Gent Major per a acompanyar persones majors que senten soledat. En el cas d'Asindown, es tracta de persones usuàries que participen en els programes de Vida Independent de la Fundació.

Projecte: Goratu
Presenten:

Concepción Basabe Bolívar - Persona usuària i voluntària de l'associació GORABIDE
Diana Cabezas Gómez - Doctora en psicologia. Responsable d'Intervenció familiar de l'Associació GORABIDE

Formació i sensibilització social a través de persones amb discapacitat intel·lectual capacitades per a desenvolupar aquestes sessions. Es forma i prepara aquestes persones com a voluntàries per a desenvolupar sessions de sensibilització en col·legis, instituts, centres formatius d'adults, universitats, centres de salut, cases de cultura i altres associacions.

Projecte: App "Emergencia y Discapacidad"
Presenta: GEDES
"Emergencia y Discapacidad", és la primera app gratuïta, dissenyada i desenvolupada per a oferir, a la població general i als serveis d'emergència i seguretat, consideracions sobre l'atenció que ha de prestar-se a les persones amb discapacitat en una situació d'emergència.

Projecte: "Voluntariat Internacional Caixa Popular"
Presenta: Caixa Popular
Consisteix en suport tècnic centrat en la gestió comercial, de costos i organitzativa, d'iniciatives econòmiques que permeten la millora de les condicions de les persones de les comunitats a les quals s'acudeix internacionalment.

Projecte: "Somos Súper"
Presenta: Fundació Horta Sud
És un homenatge a les persones i les associacions que han assumit la seua responsabilitat i compromís, com a ciutadans, de millorar el seu entorn i la qualitat de la vida de  les persones.

Projecte: "Estoy por ti"
Presenta: FEVADIS i Plena Inclusión
Projecte que pretén animar els comerços a posar en marxa iniciatives que faciliten a les persones amb discapacitat intel·lectual anar de compres soles, que puguen trobar el que busquen en un comerç, i puguen entendre la informació.

Projecte: "Jóvenes frente a la emergencia climática"
Presenta: CEACV
El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana disposa de programes i recursos dirigits als joves per a treballar amb ells l'emergència climàtica i convertir-los en protagonistes actius de la transició ecològica en tots els àmbits en els quals participen.

17:00h - 17:45h : Representació Finestra Nou CIrc

17:45h - 18:30h : Lliurament de diplomes de bones pràctiques

Coordina: Margarita Oliver Castelló, de la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius de la Generalitat Valenciana.

18:30h: Cloenda

Mónica Oltra i Jarque, Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Organizan / Colaboran

 

 

 

Organitzat per:                    Col·labora: